Energie Prestatie Certificaat:

Vanaf 1 januari 2009 is het nodig om bij de verkoop of verhuur van een woning te beschikken over een Energie Prestatie Certificaat of kort EPC.

Het EPC dient beschikbaar te zijn op het moment dat de woning op de markt komt voor verkoop of verhuur. Het getal dat op het Energie Prestatie Certificaat verschijnt geeft het verbruik van de woning aan in kWh per m². Kandidaat kopers of huurders worden op deze manier geïnformeerd over de energiezuinigheid van de woning.

Energie audit:

Bij een Energie Audit of kort EAP wordt er gekeken naar de woning en waar de grootste verbruikers of verliezen zitten. De woning wordt ontleed zodat er daarna kan overwogen worden welke maatregelen het meest effectief zijn op het gebied van energie besparing. Zowel de bestaande isolatie als de bestaande verwarmingsinstallatie en de warmwaterproductie, kortom de volledige energiehuishouding, worden doorgelicht .

Aan de hand van voorgestelde aanpassingen is het mogelijk om op termijn honderden euro’s te besparen.
Met het fiscaal attest kan u tot 40% van de kostprijs van het EAP via uw personenbelasting recuperen.